Store Chain

DNEPROPETROVSK

Altsest. Tools and Equipment store

50, Karla Libkhnehta Str.

Dnepropetrovsk, 49054

tel. +38 0562 39 21 13

e-mail: instr@altsest.dp.ua

 

DONETSK

Altsest. Tools and Equipment store

2 letter “A”, Prospekt Vatutina

Donetsk, 83000

tel. +38 062 345 7900, 7901, 7902

e-mail: magazin@donetsk.altsest.ua

 

IVANO-FRANKOVSK

Altsest-Instrument store

12 letter "G", Ugornitska Str.

Ivano-Frankovsk, 76002

tel. +38 0342 70 55 80, +38 050 324 55 45

e-mail: admin@if.altsest.ua

  

KHARKOV

Altsest-Instrument store

Str. Serpovaya, 4

Kharkov, 61037

tel. +38 057 754 6662

e-mail: filatov@kharkov.altsest.ua

 

KIEV

Altsest-Instrument store

33, Lva Tolstogo Str.

Kiev, 01032

tel. +38 044 288 3203, 288 1620

e-mail: m4@kiev.altsest.ua

 

Altsest. Tools and Equipment store

4, Petropavlovskaya Str.

village of P. Borshchagovka

Kievo-Svyatoshinsky district

Kiev region, 08130

tel. +38 044 371 4040

e-mail: m7@kiev.altsest.ua

  

LVIV

Altsest-Instrument store

95, Prospekt Chornovola

Lviv, 79020

tel. +38 032 244 5190

e-mail: office@lviv.altsest.ua

 

ODESSA

Altsest-Instrument store

143, Balkovskaya Str.

Odessa, 65005

tel. +38 048 786 9724

e-mail:  odessa@altsest.utel.net.ua

 

VINNITSA

Altsest-Instrument store

171, Danila Nechaya Street

Vinnitsa, 21012

tel. +38 0432 55 10 66, 67

e-mail: omelchuk@altsest.vinnica.ua

 

ZAPOROZHYE

Altsest-Instrument store

Str. Peremogy, 59

Zaporozhye, 69035

tel. +38 061 701 71 52

e-mail: instr@zp.altsest.ua

Organizer